Gwarancje - Stowarzyszenie Koło Polarne

Stowarzyszenie Koło Polarne
Polar Circle Association
Przejdź do treści

Stowarzyszenie Koło Polarne
posiada
wpis  numer 580 do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców  Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa  Pomorskiego
prowadzonym przez Marszałka Województwa Pomorskiego
oraz
turystyczną gwarancję ubezpieczeniową w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo ubezpieczeniowe S.A.

2015 - Wpis Stowarzyszenia Koło Polarne do rejestru KRS pod numerem KRS 0000578129
2016 - Wpis Stowarzyszenia Koło Polarne do KRS: Rejestru Przedsiębiorców
2016 - Wpis numer 580 do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Pomorskiego
2016 - 2017 - Gwarancja ubezpieczeniowa - certyfikat
2016 - Przystąpienie do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego
2017 - 2018 - Gwarancja ubezpieczeniowa - certyfikat
2018 - Wpis numer 580 do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Województwa Pomorskiego (aktualizacja)
2018 - 2019 - Gwarancja ubezpieczeniowa - certyfikat
2019 - 2020 - Gwarancja ubezpieczeniowa - certyfikat
2020 - 2021 - Gwarancja ubezpieczeniowa - certyfikat
2021-2022 - Gwarancja ubezpieczeniowa - certyfikat
2022-2023 - Gwarancja ubezpieczeniowa - certyfikat
Stowarzyszenie Koło Polarne - 77-100 Bytów, ul. Zwycięstwa 7/10
telefon: +48 571 210 212, e-mail: info@kolopolarne.pl
NIP: 842 177 28 85, REGON: 362 623 686, KRS: 00 00 57 81 29
Konto bankowe: PKO Bank Polski SA 74 1020 4708 0000 7102 0066 2957
Wróć do spisu treści