Logo V M.K.P. 2023

REGULAMIN FINAŁU

1) Przybliżony czas trwania Półfinału 90 minut, Finału około 60 minut

2) Po pierwszych 90 minutach - przerwa obiadowa - około 25 minut.

3) Po omówieniu spraw technicznych losowanie miejsc uczestników Finału.

4) Oficjalne otwarcie V Mistrzostw Kół Polarnych; omówienie zasad półfinału i finału.

 

5) PÓŁFINAŁ

 1. a) - 1 Runda - Quiz - czas 7 minut.
 2. b) - 2 Runda - Flagi - czas 5 minut.
 3. c) - 3 Runda – Skojarzenia – pytania opisowe – uczestnicy mają 15 sekund na podanie poprawnej odpowiedzi. Uczestnik decyduje o ilości podpowiedzi potrzebnej do prawidłowego rozwiązania zadania.
 4. d) - 4 Runda – Praca z mapą - czas 3 minuty.

 

6) Przerwa obiadowa - około 25 minut.

 

7) FINAŁ

 1. a) - 5 Runda - Quiz - otwarte pytania - czas 5 minut.
 2. b) - 6 Runda – Quiz fotograficzny - zdjęcie widoczne jest 30 sekund - w tym czasie uczestnicy wskazują dwie odpowiedzi charakteryzujące dane zdjęcie.
 3. c) - 7 Runda – Pytania i podpowiedzi - każdy uczestnik odpowiada na 3 wybrane przez siebie pytania (1-27). Uczestnicy odpowiadają w kolejności odwrotnej do zajmowanych miejsc. W przypadku jednakowej ilości punktów pierwszy odpowiada ten z niższym numerem startowym.

W trzech seriach pytań uczestnik wybiera pytanie (od 1 do 27). Po usłyszeniu jego treści decyduje, czy chce odpowiadać za 1 punkt (prosi o podpowiedź), czy za 3 punkty (bez podpowiedzi).

 

8) DOGRYWKA – jeżeli jest konieczna

W przypadku braku rozstrzygnięcia lokat 1, 2, 3 Komisja V Mistrzostw Kół Polarnych może zarządzić DOGRYWKĘ.

 1. d) – Dogrywka – quiz – czas 3 minuty (patrz pkt. 9a)

gdy nadal (po wypełnieniu pkt. 9b regulaminu) brak rozstrzygnięcia następuje:

 1. e) – Dogrywka numer 2 – quiz – do rozstrzygnięcia uznanego przez Komisję V Mistrzostw Kół Polarnych (patrz pkt. 9c)

 

9) W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności miejsc decydują:

 1. a) – Dogrywka – dogrywka ma miejsce jedynie w przypadku, gdy przynajmniej dwóch uczestników z jednakową liczbą punktów po PÓŁFINALE I FINALE ma szanse na miejsce w pierwszej trójce – zajmuje miejsca 1,2 lub 3.
 2. b) – wszystkie punkty zdobyte w FINALE (runda 5, 6, 7)
 3. c) - w przypadku braku rozstrzygnięcia - o miejscach 1-3 decyduje Dogrywka numer 2

Dogrywka numer 2 polega na rozwiązaniu testu z Eliminacji podzielonego na części: 2a, 2b, 2c, 2d, 2e i 2f. Rozstrzygnięcie następuje po każdej z części.

Gdy w Dogrywce numer 2 uczestniczy więcej niż dwóch zawodników ustalanie miejsc następuje kolejno: po każdej części odpada zawodnik, który udzieli najmniej poprawnych odpowiedzi.

 

10) Przerwa – około 30 minut

 

11) Oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Nie ma możliwości wymiany nagród na inne. W przypadku rezygnacji nagroda pozostaje w dyspozycji Stowarzyszenia Koło Polarne. Nagroda przysługuje tylko finalistom V Mistrzostw Kół Polarnych, którzy osobiście odebrali nagrody w czasie oficjalnego ogłoszenia wyników.

 

12) Zakończenie Mistrzostw