III Mistrzostwa Kół Polarnych

III MKP LOGO Gotowe przycięte

III MISTRZOSTWA KÓŁ POLARNYCH

REGULAMIN

 

I Postanowienia ogólne

1. III Mistrzostwa Kół Polarnych (zwane dalej "Mistrzostwami") organizowane są przez Stowarzyszenie Koło Polarne, zwane dalej „Organizatorem”. Adres organizatora: Stowarzyszenie Koło Polarne, 77-100 Bytów, ul. Zwycięstwa 7/10.

2. III Mistrzostwa będą odbywały się pod hasłem „Finlandia – kraina 1000 jezior i 100 białych nocy”

3. Konkurs ma na celu poszerzenie i rozwój zainteresowań związanych z Krajami Nordyckimi, a w szczególności Finlandią - jej kulturą, historią, geografią, wiedzą ogólną.

4. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjów – którzy są członkami zarejestrowanych u Organizatora Szkolnych Kół Polarnych.

5. Obowiązywać będzie jedna kategoria wiekowa.

6. Udział w Mistrzostwach jest całkowicie dobrowolny.

7. Organizator przeprowadza konkurs w dwóch etapach:

a) pierwszy etap – Eliminacje, które odbywają się w Szkolnych Kołach Polarnych w terminie od 13 - 23 marca 2018 roku.

b) drugi etap - Finał konkursu; Organizatorem Finału będzie Koło Polarne Numer 1 w Borowym Młynie, termin – 26 kwietnia 2017 roku.

c) uczestnicy finału dojeżdżają do Borowego Młyna na własny koszt.

8. Eliminacje przeprowadzane są na zasadzie quizu, jednakowego dla wszystkich Kół Polarnych:

a) Formularze z quizami zostaną przekazane do Szkolnych Kół Polarnych.

b) Opiekunowie Szkolnych Kół Polarnych przeprowadzają Eliminacje.

c) Czas na rozwiązanie quizu – maksymalnie 45 minut.

d) Wypełnione quizy przesyłane są do siedziby Stowarzyszenia Koło Polarne, na adres: Stowarzyszenie Koło Polarne, 77-100 Bytów, ul. Zwycięstwa 7/10.

e) Quizy sprawdza Komisja powołana przez Stowarzyszenie Koło Polarne.

f) Wyniki są przesłane do poszczególnych Szkolnych Kół Polarnych.

9. Do finału konkursu awansują zwycięzcy Eliminacji z poszczególnych Kół Polarnych, a także 1 (jeden) uczestnik eliminacji, który zdobędzie największą ilość punktów. O miejscach w Eliminacjach decyduje:

a) – liczba zdobytych punktów w quizie

b) – w przypadku jednakowej liczby punktów zdobytych przez uczestników w quizie, decydują punkty zdobyte w pytaniach/grupach pytań według poniższej listy:

b1) - większa ilość punktów zdobyta razem w pytaniach 20, 21, 22

b2) - większa ilość punktów zdobyta razem w pytaniach 18,19

b3) - większa ilość punktów zdobyta w pytaniu 17

b4) - większa ilość punktów zdobyta razem w pytaniach 14, 15, 16

b5) - większa ilość punktów zdobyta razem w pytaniach 10, 11, 12, 13

b6) - większa ilość punktów zdobyta razem w pytaniach 5, 6, 7, 8, 9

b7) - większa ilość punktów zdobyta razem w pytaniach 1, 2, 3, 4

10. Dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.

 

II Komisja Konkursowa

11. Komisja Konkursowa, zwana dalej „Komisją” składa się z członków Stowarzyszenia Koło Polarne.

12. Głównym celem powołanej przez Organizatora Komisji jest wyłonienie zwycięzcy III Mistrzostw Kół Polarnych.

13. Wszystkie decyzje, które podejmie komisja konkursowa są ostateczne.

 

III Postanowienia końcowe

14. Wyniki konkursu – Eliminacji, a następnie Finału zostaną opublikowane na stronie Stowarzyszenia Koło Polarne.

15. Dla najlepszej trójki Finału Organizator przygotował nagrody, które nie podlegają wymianie na gotówkę oraz wymianie na nagrody innego rodzaju.

16. Dla pozostałych uczestników Finału zostały przygotowane nagrody pocieszenia.

17. Nagrody główne, przyznane dla najlepszej trójki nie mogą być przekazane przez nagrodzonego innej osobie.

18. W przypadku rezygnacji z nagrody głównej, lub pocieszenia nagroda wraca do Organizatora. Organizator decyduje o ewentualnym przyznaniu nagrody innej osobie.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

20. Wszelkie sporne kwestie rozstrzygać będzie komisja powołana przez Organizatora.

 

Stowarzyszenie Koło Polarne
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.kolopolarne.pl

Logo 2006 tr