2019 baner IV MKP

REGULAMIN FINAŁU

1) Przybliżony czas trwania Finału 2 x 45 minut.

2) Po pierwszych 45 minutach - przerwa obiadowa - około 20 minut.

3) Po omówieniu spraw technicznych losowanie miejsc uczestników Finału.

4) Oficjalnym otwarcie IV Mistrzostw Kół Polarnych; omówienie zasad półfinału i finału.

 

5) PÓŁFINAŁ

 

a) - 1 Runda - Quiz - czas 7 minut.

b) - 2 Runda - Flagi - czas 5 minut.

c) - 3 Runda – Skojarzenia – pytania opisowe – uczestnicy mają 15 sekund na podanie poprawnej odpowiedzi. Uczestnik decyduje o ilości podpowiedzi potrzebnej do prawidłowego rozwiązania zadania.

d) - 4 Runda – Praca z mapą - czas 3 minuty. 

 

6) Przerwa obiadowa - około 20 minut.

 

7) FINAŁ

a) - 5 Runda - Quiz - otwarte pytania - czas 5 minut.

b) - 6 Runda – Quiz fotograficzny - zdjęcie widoczne jest 30 sekund - w tym czasie uczestnicy wskazują dwie odpowiedzi charakteryzujące dane zdjęcie.

c) - 7 Runda – Pytania i podpowiedzi - każdy uczestnik odpowiada na 3 wybrane przez siebie pytania (1-27). Uczestnicy odpowiadają w kolejności odwrotnej do zajmowanych miejsc. W przypadku jednakowej ilości punktów pierwszy odpowiada ten z niższym numerem startowym.

W trzech seriach pytań uczestnik wybiera pytanie (od 1 do 27). Po usłyszeniu jego treści decyduje, czy chce odpowiadać za 1 punkt (prosi o podpowiedź), czy za 3 punkty (bez podpowiedzi).

d) – Dogrywka – quiz – czas 3 minuty (patrz pkt. 9a)

 

8) Przerwa – około 30 minut

 

9) W przypadku jednakowej liczby punktów o kolejności miejsc decydują:

a) – Dogrywka – dogrywka ma miejsce jedynie w przypadku, gdy przynajmniej dwóch uczestników z jednakową liczbą punktów po PÓŁFINALE I FINALE ma szanse na miejsce w pierwszej trójce – zajmuje miejsca 1,2 lub 3.

b) – wszystkie punkty zdobyte w FINALE (runda 5, 6, 7)

c) - w przypadku braku rozstrzygnięcia - o miejscach 1-3 decyduje ilość zdobytych punktów w Eliminacjach według następującej reguły:

c.1) – liczba zdobytych punktów w Eliminacjach

c.2) - w przypadku jednakowej liczby punktów zdobytych przez uczestników w Eliminacjach, decydują punkty zdobyte w pytaniach/grupach pytań według poniższej reguły:

1 - większa ilość punktów zdobyta razem w pytaniach 21, 22, 23

2 - większa ilość punktów zdobyta razem w pytaniach 19, 20

3 - większa ilość punktów zdobyta w pytaniu 18

4 - większa ilość punktów zdobyta razem w pytaniach 15, 16, 17

5 - większa ilość punktów zdobyta razem w pytaniach 11, 12, 13, 14

6 - większa ilość punktów zdobyta razem w pytaniach 6, 7, 8, 9, 10

7 - większa ilość punktów zdobyta razem w pytaniach 1, 2, 3, 4, 5

 

10) Oficjalne ogłoszenie wyników i rozdanie nagród

Nie ma możliwości wymiany nagród na inne. W przypadku rezygnacji nagroda pozostaje w dyspozycji Stowarzyszenia Koło Polarne. Nagroda przysługuje tylko finalistom IV Mistrzostw Kół Polarnych i opiekunom Szkolnych Kół Polarnych, którzy osobiście odebrali nagrody w czasie oficjalnego ogłoszenia wyników.

 

11) Zakończenie Mistrzostw