Flaga Polski 11 listopada 2020 roku mija 102 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Czasy nastały trudne. Od kilku miesięcy na całym świecie, również w naszym kraju, rozwija się epidemia. Wszystko wygląda zupełnie inaczej niż kilka miesięcy temu. Życie przybrało inny wymiar. Dorośli i młodzież muszą dostosować się do zupełnie innych warunków życia, pracy i nauki. Praca i nauka zdalna, mamy taką nadzieję, za jakiś czas będzie tylko wspomnieniem i wszystko wróci do normy. Nasze stowarzyszenie w dalszym ciągu będzie realizowało swoje cele, które ze względu na epidemię zostały przełożone na przyszły rok: Mistrzostwa Kół Polarnych, wycieczki szkolne, spotkania z młodzieżą.

Zostaliśmy poddani trudnej próbie jako naród. Patriotyzm, szacunek do drugiego człowieka nabiera teraz zupełnie innego znaczenia. Okazuje się, że bardzo ważnym jest znajomość dziejów swojego kraju, troska o jego przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Zadaniem naszego stowarzyszenia jest również umacnianie wartości patriotycznych wśród młodzieży. W każdych Mistrzostwach Kół Polarnych, niezależnie od tematyki, pojawiały się wątki związane z Polską. Z każdymi mistrzostwami będziemy rozszerzać tematykę pytań związanych z Polską, żeby jeszcze bardziej zachęcić młodych ludzi do poznawania dokonań naszych rodaków.

Tematyką V Mistrzostw Kół Polarnych są „Skandynawskie wyprawy i odkrycia geograficzne”. W zakresie tej tematyki będziemy również kładli nacisk na odkrycia, dokonania i wkład Polaków w poznawanie i odkrywanie naszej planety.   

Stowarzyszenie Koło Polarne