Odbyło się IV Walne Zebranie Stowarzyszenia Koło Polarne.