Każde Koło Polarne założone w szkole lub innej placówce wymaga opieki osoby dorosłej. Zakładamy, że w szkole będzie to jeden z nauczycieli, w innych placówkach wybrana osoba.

Praca opiekuna jest działalnością społeczną.

Opiekun Koła utrzymuje z nami stały kontakt - telefoniczny, mailowy.

Opiekun organizuje spotkania Koła, sprawuje opiekę nad konkursami, spotkaniami i innymi działaniami, które wynikną z naszej współpracy.

Opiekun Koła będzie również mógł sprawować opiekę nad młodzieżą podczas organizowanych imprez i wyjazdów prze Koło.

Stowarzyszenie Koło Polarne będzie również organizowało i proponowało płatne wyjazdy studyjne dla Opiekunów mające na celu poszerzenie wiedzy na temat Skandynawii.

 

STATUT
Stowarzyszenia Koło Polarne