Prawa autorskie - Stowarzyszenie Koło Polarne

Stowarzyszenie Koło Polarne
Polar Circle Association
Przejdź do treści
Prawa autorskie
 
 
Cała zawartość strony www.kolopolarne.pl i wszystkich podstron podlega przepisom o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jest chroniona polskim i międzynarodowym prawem.

 
Stowarzyszenie Koło Polarne posiada prawa autorskie do tekstów, obrazów, zdjęć i innych materiałów zawartych na stronie www.kolopolarne.pl oraz wszystkich podstronach - o ile nie zaznaczono inaczej.
 

Wykorzystanie materiałów i praw autorskich przez Członków Kół Polarnych.
 
 
Członkowie utworzonych w szkołach i innych placówkach Kół Polarnych, zgłoszonych do Stowarzyszenia Koło Polarne, oraz ich opiekunowie mogą korzystać z materiałów zamieszczonych na stronie www.kolopolarne.pl w celach niekomercyjnych bez ograniczeń.
 
Korzystanie z materiałów zamieszczonych na stronie www.kolopolarne.pl może odbywać się jedynie w sposób zgodny z prawem.
 
Korzystając z materiałów zamieszczonych na stronie www.kolopolarne.pl należy je oznaczyć "źródło Stowarzyszenie Koło Polarne", lub podając dane autora zamieszczonych materiałów (o ile takowe były zamieszczone - dotyczy to materiałów, nadesłanych do Stowarzyszenia Koło Polarne i opublikowanych na stronie www.kolopolarne.pl, lub innych oficjalnych profilach Stowarzyszenia Koło Polarne), lub w inny wyraźny sposób, również z aktywnym hiperłączem do strony ww.kolopolarne.pl - jeżeli materiał jest publikowany w internecie.

 
Nadesłane materiały do Stowarzyszenia Koło Polarne muszą spełniać następujące warunki:
- materiały przysyłane pocztą elektroniczną na adres Stowarzyszenia Koło Polarne powinny być wolne od wszelkich szkodliwych elementów, załączników, programów, aplikacji i wirusów.
- nie mogą łamać prawa, muszą być zgodne z dobrymi obyczajami i nie naruszać zasad współżycia społecznego
- prawa autorskie przysłanych materiałów należą do osoby lub osób które je przysłały
- na przysłane materiały osoby lub osoba je przysyłająca udziela bezterminowej licencji na wykorzystanie ich przez Stowarzyszenie Koło Polarne
- Stowarzyszenie Koło Polarne nadesłane materiały może publikować bezpłatnie oraz przetwarzać, redagować, realizować idee i pomysły w nich zawarte zgodnie z działalnością statutową. Jeżeli szczegółowe zasady nie stanowią inaczej, autor lub autorzy przesłanych materiałów do Stowarzyszenia Koło Polarne zrzekają się majątkowych praw autorskich dotyczących przesłanych materiałów oraz nie podejmą żadnych działań przeciwko Stowarzyszeniu Koło Polarne w związku z przekazanymi materiałami i zapewnią należyte odszkodowanie, gdyby takowe działanie podjęły osoby trzecie w związku z przekazanym materiałami.
- Stowarzyszenie Koło Polarne zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów nadesłanych zaznaczeniem autora w sposób dowolny w całości lub ich części.
 

Wykorzystanie materiałów i praw autorskich przez podmioty i osoby fizyczne nie będące Członkami Kół Polarnych:
 
Wszystkie pozostałe podmioty, osoby fizyczne chcąc wykorzystać materiały zamieszczone na stronie www.kolopolarne.pl w celach niekomercyjnych i komercyjnych są zobowiązane do przestrzegania poniższych postanowień:
- zakaz wykorzystywania bez zezwolenia obejmuje kopiowanie, powielanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób, wykorzystywanie i dystrybucja wszelkich materiałów umieszczonych na stronach www.kolopolarne.pl.
- pozwolenie na wykorzystanie materiałów ze strony www.kolopolarne.pl jest możliwe jedynie za pisemną zgodą Stowarzyszenia Koło Polarne, przy czym korzystanie z informacji dostępnych na stronach www.kolopolarne.pl może odbywać się wyłącznie w sposób zgodny z prawem, w niezmienionej postaci, wraz z widocznym wyraźnie oznaczeniem o źródle (Stowarzyszenie Koło Polarne), lub przez równoczesne podanie danych autora zamieszczonego materiału (o ile takowe były zamieszczone - dotyczy to materiałów, które zostały nadesłane do www.kolopolarne.pl), lub w inny wyraźny sposób, również z aktywnym hiperłączem do strony www.kolopolarne.pl - jeżeli materiał jest publikowany w internecie.
- wszelkie materiały umieszczane na stronach www.kolopolarne.pl, których prawa nie należą do Stowarzyszenia Koło Polarne, ale na których publikację Stowarzyszenie Koło Polarne uzyskało zgodę ich właścicieli podlegają również ochronie. Materiały takie są oznaczone odpowiednim podpisem wskazującym na ich źródło, lub w inny sposób. Przed wykorzystywaniem takich materiałów należy się zapoznać z warunkami i jeżeli jest to konieczne uzyskać zgodę właścicieli praw autorskich niezależnie od zgody Stowarzyszenia Koło Polarne.
- ochronie prawnej na mocy Ustawy o Ochronie Praw Autorskich podlegają wszystkie nazwy, znaki towarowe, hasła, które nie należą do Stowarzyszenia Koło Polarne. Nazwy, znaki towarowe, hasła zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli nie naruszając ich praw autorskich. Również strony wskazywane w hiperłączach, nie będące własnością Stowarzyszenia Koło Polarne, są chronione prawami autorskimi ich autorów i właścicieli.
- Stowarzyszenie Koło Polarne zezwala, bez konieczności występowania o zgodę jednak z poinformowaniem pocztą elektroniczną, na tworzenie hiperłączy do strony www.kolopolarne.pl, lub jej podstron i umieszczanie ich na innych stronach internetowych. Jednak utworzone hiperłącza muszą w sposób jednoznaczny informować o stronie na którą wskazują, nie mogą wprowadzać w błąd opisem lub kontekstem, przedstawiać w niekorzystnym świetle, naruszać dobre imię i inne dobra prawem chronione Stowarzyszenia Koło Polarne, strony www.kolopolarne.pl, lub osób trzecich.
 
- hiperłącze do strony www.kolopolarne.pl musi działać w ten sposób, że po przejściu na stronę www.kolopolarne.pl, w polu adresowym przeglądarki użytkownika, musi widnieć adres URL należący do www.kolopolarne.pl. Nie dopuszcza się stosowania środków technicznych ukrywających ten adres, umieszczania linków na stronach naruszających prawo, dobre obyczaje oraz zasady współżycia społecznego, przekierowywanie na stronę www.kolopolarne.pl w sposób automatyczny - bez kliknięcia użytkownika na odnośnik, lub inny sposób jeżeli użytkownik tego nie oczekuje. Odnośnik do strony www.kolopolarne.pl nie może dominować i być główną częścią strony na której został umieszczony.

 
Stowarzyszenie Koło Polarne może odwołać zgodę na umieszczenie odnośnika do strony www.kolopolarne.pl w każdej chwili, bez podania przyczyny.

 
Stowarzyszenie Koło Polarne dokłada wszelkiej staranności, żeby materiały prezentowane na stronach www.kolopolarne.pl były aktualne i przygotowane według najlepszej wiedzy jaką dysponuje. Informacje prezentowane na stronach www.kolopolarne.pl służą wyłącznie celom informacyjnym. Stowarzyszenie Koło Polarne nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty spowodowane użytkowaniem i wykorzystaniem materiałów, a użytkownicy korzystają z tych informacji wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
Stowarzyszenie Koło Polarne - 77-100 Bytów, ul. Zwycięstwa 7/10
telefon: +48 571 210 212, e-mail: info@kolopolarne.pl
NIP: 842 177 28 85, REGON: 362 623 686, KRS: 00 00 57 81 29
Konto bankowe: PKO Bank Polski SA 74 1020 4708 0000 7102 0066 2957
Wróć do spisu treści