RODO - Stowarzyszenie Koło Polarne

Stowarzyszenie Koło Polarne
Polar Circle Association
Przejdź do treści
O danych osobowych...

Dane osobowe zbierane są z zachowaniem poufności, wykorzystywane po wyrażeniu zgody ich właściciela i zabezpieczone. Dane osobowe są przetwarzane w celu niezbędnym do działań statutowych Stowarzyszenia Koło Polarne.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla udziału w akcjach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Koło Polarne. Brak podania niezbędnych danych osobowych uniemożliwia udział w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Koło Polarne.   

Dane osobowe przechowujemy jedynie tak długo, jak jest to konieczne lub określone przez prawo. Nie gromadzimy danych, które są nam niepotrzebne.

Dane osobowe zbierane są przy zapisie nowych członków szkolnych Kół Polarnych, przy organizacji Mistrzostw Kół Polarnych i wszelkich imprez organizowanych przez Stowarzyszenie, które wymagają podania danych osobowych.

Dane osobowe są zbierane również do organizowanych przez Stowarzyszenie Koło Polarne imprez turystycznych i wycieczek szkolnych. W takiej sytuacji dane osobowe są niezbędne do opracowania list uczestników, ubezpieczenia, rezerwacji lotniczych, promowych, noclegowych.

Dane osobowe mogą pojawiać się w relacjach, które opisują nasze działania, wydarzenia, imprezy: na naszej stronie www.kolopolarne, profilu Fb Stowarzyszania Koło Polarne, a także w mediach opisujących nasze wydarzenia (np. wydawnictwa prasowe, portale informacyjne).

Informacje i dane osobowe dotyczące darczyńców, osób współpracujących z nami są przetwarzane jeżeli jest to niezbędne do nawiązania wzajemnej współpracy i kontaktu.

Dane osobowe zostaną udostępnione użytkownikowi jedynie na jego prośbę. W przypadku pytań lub uwag do naszej polityki prywatności lub sposobu w jaki wykorzystujemy informacje, prosimy o kontakt z nami. Każdy, kogo dane osobowe są wykorzystywane przez Stowarzyszenie Koło Polarne ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo dostępu, poprawiania lub żądania usunięcia danych. Kontakt dotyczący wszystkich spraw przetwarzania danych osobowych, korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:
info@kolopolarne.pl

Firmy zewnętrze z którymi współpracuje Stowarzyszenie Koło Polarne mogą gromadzić dane według własnych zasad, np.: linie lotnicze, linie promowe, hotele, hostele, schroniska, firmy ubezpieczeniowe, biura podróży.

Używamy plików cookie i innych podobnych technologii do analizy naszych działań. Współpracujemy z serwisem zewnętrznym Google Analitics, który może zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika.

Administrator danych:

STOWARZYSZENIE KOŁO POLARNE
z siedzibą w Bytowie. Adres: 77-100 Bytów, ul. Zwycięstwa 7/10
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000578129, NIP 842 177 28 85, REGON 362 623 686.
Mail: info@kolopolarne.pl
 

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Stowarzyszenie Koło Polarne - 77-100 Bytów, ul. Zwycięstwa 7/10
telefon: +48 571 210 212, e-mail: info@kolopolarne.pl
NIP: 842 177 28 85, REGON: 362 623 686, KRS: 00 00 57 81 29
Konto bankowe: PKO Bank Polski SA 74 1020 4708 0000 7102 0066 2957
Wróć do spisu treści